top of page

O NÁS

NevaDIvadlo vzniklo v roku 2021 ako zoskupenie absolventov umeleckých odborov. Venuje sa tvorbe pre deti 

a mládež ako aj tvorbe pre dospelých. Dramaturgia nevaDIvadla má intenciu venovať sa celospoločenským témam, rozvoju povedomia o dôležitosti morálnych a ľudskoprávnych hodnôt, otázkam tolerancie v spoločnosti. Svojimi aktivitami chce podnecovať jednotlivca k zamýšľaniu sa nad otázkami, ktoré sú dôležité pre formovanie kultúrnej, tolerantnej a otvorenej spoločnosti. To všetko zrozumiteľnou formou a jazykom, avšak s dôrazom na umeleckú kvalitu.

bottom of page